Νέα

Γιατί να προωθήσετε το προσαρμοσμένο περίβλημα ντους
Γιατί να προωθήσετε προσαρμοσμένο περίβλημα ντους


2018-06-12


Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των δημόσιων δεδομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το 2017, το σύνολο των ετήσιων πωλήσεων των προϊόντων υγιεινής προσαρμογής στην εγχώρια αγορά ανήλθε σε 150-160 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, και η ζήτηση της αγοράς θα αυξηθεί σταθερά τα επόμενα χρόνια, δηλαδή, εξατομικευμένη αγορά επίπλων επίπλων καλύπτοντας καμπίνα ντους και είδη υγιεινής κλπ. είναι με απεριόριστες δυνατότητες.